Gyvūnų ženklinimas

Gyvūnų ženklinimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo reikalavimas, jog visi Lietuvoje laikomi šunys, katės ir šeškai turi būti paženklinti mikroshemomis ir duomenys apie juos bei jų savininkus turi būti įregistruojami Gyvūnų augintinių registre, kurį administruoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (http://www.vic.lt).

Keletas pagrindinių Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių nuostatų:

  1. Kiekvienas gyvūno augintinio savininkas yra pats atsakingas už šuns, katės ar šeško paženklinimą mikroschema ir įregistravimą Gyvūnų augintinių registre. Kitam gyvūno savininkui ar laikytojui galima perduoti tik Gyvūnų augintinių registre įregistruotą šunį, katę ar šešką.
  2. Šunys, katės ir šeškai, kurie paženklinti mikroschema po 2016 m. sausio 1 d., turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų paženklinimo mikroschema. Jaunikliai, gimę po 2016 m. sausio 1 d., turi būti paženklinti mikroshema iki 4 mėn. amžiaus, bet ne vėliau nei jie bus perduodami naujam savininkui.
  3. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. mikroschema paženklinti šunys, katės ir šeškai turi būti įregistruojami Gyvūnų augintinių registre iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.
  4. Šunys, katės ir šeškai, atvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių, turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 14 kalendorinių dienų nuo atvežimo.

Norime informuoti, kad paženklintų gyvūnų ir jų savininkų duomenys nebus perkeliami į Gyvūnų augintinių registrą nei iš Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos paženklintų gyvūnų augintinių registro (www.regivet.lt), nei iš Gyvūnų registravimo centro (www.registracija.lt). Todėl šių gyvūnų savininkams būtina kreiptis dėl įregistravimo į veterinarijos paslaugų teikėją ar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį.

Valstybinės maisto ir veterinarijos svetainėje pateikiama informacija apie Gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą - http://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/gyvunu-zenklinimas-ir-registracija/gyvunu-augintiniu.

Veterinarinės medicinos centras atlieka gyvūnų augintinių ženklinimo ir įregistravimo paslaugas.

  1. Kai gyvūnas jau anksčiau yra paženklintas mikroschema:

Savininkas atvyksta į kliniką su gyvūnu, kur patikrinamas mikroschemos veikimas ir gyvūno tapatybė. Privaloma atsinešti turimus dokumentus apie gyvūno ženklinimą, įsigijimą, skiepų pažymėjimą ar gyvūno augintinio pasą, gyvūno veislės kilmės liudijimą. Gyvūno savininkas privalo pateikti savo asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Patikrinę duomenis klinikos darbuotojai užpildys PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO ir įregistruos duomenis Gyvūnų augintinių registre. Paslaugos kaina 6 eurai.

  1. Kai gyvūnas dar nepaženklintas mikroschema:

Savininkas atvyksta į kliniką su gyvūnu. Privaloma atsinešti turimus dokumentus apie gyvūno įsigijimą, skiepų pažymėjimą, gyvūno veislės kilmės liudijimą. Gyvūno savininkas privalo pateikti savo asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Klinikos darbuotojai užpildys PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO, paženklins gyvūną mikroschema ir įregistruos duomenis Gyvūnų augintinių registre. Paslaugos kaina 18 eurų.

Jūsų patogumui prašome registruotis tel. 8 612 80004, 8 37 777137.